supta
ტელ: (032) 2 11 06 26

დაბრუნების პოლიტიკა

მთავარი
დაბრუნების პოლიტიკა

 დაბრუნების პოლიტიკა

 

 1. პროდუქციის/საქონლის დაბრუნების პირობები:

 • საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის დაცვით (“მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“, რომელიც კანონში შევიდა 2022 წლის 1 ივნისს ) პროდუქციის/საქონლის უკან დაბრუნება შესაძლებელია 14 კალენდარული დღის განმავლობაში.
 • კომპანიას უფლება აქვს არ დაიბრუნოს პროდუქცია/საქონელი თუ კი გასულია არა უმეტეს 14 კალენდარული დღისა.

 

 1. პროდუქციის/საქონლის დაბრუნების წესები:

 • პროდუქციის/საქონლის დაბრუნების დროს პროდუქციას/საქონელს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

კომპანიის ელ. ფოსტის მისამართზე: info@supta.ge / tel:(032) 2 11 06 26 ან სხვა საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით

 •  იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნების ინიცირება მიტანისთანავე მყისიერად მოხდება მომხმარებლის მხრიდან, შემთხვევა დაფიქსირდება საინფორმაციო ცენტრში კურიერის მიერ და ამის შემდეგ მას ეძლევა დასტური პროდუქციის/საქონლის წამოღებაზე

 

 1. პროდუქციის/ საქონლის დაბრუნება შესაძლებელია:

 • თუ შეძენილი პროდუქცია/საქონელი განსხვავდება ვებგვერდზე განთავსებული/აღწერილი პროდუქციისგან
 • თუ პროდუქცია/საქონელი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში
 • თუ მომხმარებელს არ მიუღია შეძენილი პროდუქცია/საქონელი თანხის გადახდიდან მიტანის სერვისით მითითებულ ვადებში
 • თუ პროდუქციას/საქონელს აქვს რაიმე ქარხნული წუნი
 • გამონაკლის შემთხვევებში პროდუქციის/საქონლის დაბრუნება ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია მომხმარებლისა და კომპანიის მიერ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე

 

 1. პროდუქციის/საქონლის დაბრუნება არ არის შესაძლებელი:

 • თუ ის ჰერმეტული იყო, ხოლო ყიდვის შემდეგ დაირღვა მისი ჰერმეტულობა
 • თუ ნივთი თქვენი შეკვეთით არის დამზადებული და მხოლოდ თქვენს საჭიროებებს ერგება
 • თუ თქვენ და კომპანია წინასწარ შეთანხმდით, რომ აღარ გექნებოდათ ნივთის უკან დაბრუნების უფლება, თქვენ ეს იცოდით და მომსახურებითაც სრულად ისარგებლეთ
 • თუ მას ეტყობა მოხმარების კვალი/გამოყენებულია და ა.შ

 

 1. ანაზღაურების წესი:

 • კომპანია ვალდებულია მომხმარებელს აუნაზღაუროს გადახდილი თანხის 100% თუ: (იხ. პუნქტი 3)
 • კომპანია მომხმარებელს შეძენილი პროდუქციის/საქონლის ღირებულებას აუნაზღაურებს არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადაში.

 

 1. ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების წესი:

კომპანია მომხმარებლის მიერ პროდუქციის/საქონლის დაბრუნებისას ანაზღაურებს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას, იმ შემთხვევაში, თუ:

 • პროდუქცია/საქონელი არ შეესაბამება ვებგვერდზე განთავსებულ მახასიათებლებს
 • პროდუქციას/საქონელს აქვს ქარხნული წუნი
 • პროდუქცია/საქონელი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში

 

   *  შენიშვნა: ყველა შემთხვევაში პროდუქციის/საქონლის ტრანსპორტირება უნდა მოახდინოს თავად მომხმარებელმა ან უნდა აანაზღაუროს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულება. ღირებულება 30კგ-მდე პროდუქციის/საქონლის  შემთხვევაში შეადგენს 10₾,  ხოლო 30კგ და მეტის შემთხვევაში 40₾.

brands ბრენდები

პ.ვ.ქ ფირი - შესაფუთი ცელოფანი 9მკ/43სმ/200მ,HELIO-ჰელიო მონიტორის საწმენდი სპრეი 60მლ + საპრიალებელი ტილო,მუყაოს სასუპე კონტეინერი თავსახურით 350მლ,უმაღლესი ხარისხის პოლიეთილენის შავი ხელთათმანები MEDIUM,მუყაოს კონტეინერი თავსახურით 550გრ,მუყაოს კონტეინერი თავსახურით 750გრ,მუყაოს კონტეინერი თავსახურით1100გრ,KLEANER-ქლინერ სახეხი სინა-ღრუბელი 12ც,KLEANER-ქლინერ მოპი იატაკის საწმენდი კომპლექტი,KLEANER-ქლინერ პლასტმასის ცოცხი და აქანდაზი კომლექტში,KLEANER-ქლინერ ტორნადო მოპის სათადარიგო ტილო,KLEANER-ქლინერ ჭურჭლის სახეხი ნეჭა 12ც,KLEANER-ქლინერ მოპის სათადარიგო ტილო 42სმ,მუყაოს ორმაგი ჭიქა 14oz-415მლ (ლატე),პ.ვ.ქ. ფირი - შესაფუთი ცელოფანი 9მკ/30სმ/200მ,SELPAK Professional - სელპაკი ტუალეტის ქაღალდი ჯუმბო 150მ,KLEANER-ქლინერ ჭურჭლის სარეცხი ღრუბელი 3ც,

კდ მეტა რესტორანი
ფუდ მარკეტი
Magic Candy
m-group
Timeless
ჯიბე
Hyster
Foodmart
დიო
ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი
ATC აერო სტრუქტურები
FRIXX
MINISO
ნიუ ვიჟენ დაზღვევა
დეამედი
მალ მალე
ბადაგონი
ეპამ სისტემსი
სასტუმრო თეორია
აზრი
სანდალი
რესპუბლიკა
New Vision University
ჩვენი
პოლი
აისითი
Xiaomi
შოთა რუსთაველის სასტუმრო
King David Hotel
მოიმარაგე მარტივად
https://supta.ge/img/bnrl.webp invoicemob
divide divide
https://supta.ge/img/bnrr.webp